NOWOŚĆ refundowana dla pacjentów z kolostomią. Jedyne worki z tak innowacyjnym kształtem przylepca – dopasowanym do konturów ciała wokół stomii. 90% użytkowników uważa, że jest on LEPSZY niż inne worki stomijne. Aurum Plus – różnica tkwi w szczegółach...

NOWOŚĆ refundowana dla pacjentów z kolostomią i ileostomią. Jedyne worki z tak innowacyjnym kształtem przylepca – dopasowanym do konturów ciała wokół stomii. 90% użytkowników uważa, że jest on LEPSZY niż inne worki stomijne. Aurum Plus – różnica tkwi w szczegółach...

NOWOŚĆ refundowana dla pacjentów z urostomią. Jedyne worki z tak innowacyjnym kształtem przylepca – dopasowanym do konturów ciała wokół stomii. 90% użytkowników uważa, że jest on LEPSZY niż inne worki stomijne. Aurum Plus – różnica tkwi w szczegółach...