W celu otrzymania edukacyjnych próbek produktów stomijnych Welland Medical wypełnij formularz zamieszczony poniżej. Jeśli wygodniejszy dla Ciebie jest kontakt telefoniczny - zadzwoń do nas na numer telefonu 790 420 069 lub 790 420 068.
Obecnie używam
Mam następujący rodzaj stomii
mm
Obecnie używam worków
Adres
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Welland Medical Polska Kado Sp. k. z siedzibą Legionowo Łajski ul. Gen. Sikorskiego 4a, e-mail: biuro@wellandmedical.pl lub nr tel. +48 534 420 009. W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w celu ochrony danych w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na naszej stronie https://wellandmedical.pl/klauzula-informacyjna-dla-pacjentow
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych poprzez kontakt telefoniczny przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Kado Sp.k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych poprzez pocztę elektroniczną przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Kado Sp.k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych poprzez pocztę tradycyjną przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przez Welland Medical Polska Kado Sp.k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO) w celu otrzymywania od ADO informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej.
15 + 5 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.