W celu otrzymania edukacyjnych próbek produktów stomijnych Welland Medical wypełnij formularz zamieszczony poniżej. Jeśli wygodniejszy dla Ciebie jest kontakt telefoniczny - zadzwoń do nas na numer telefonu 790 420 069 lub 790 420 068.
Obecnie używam
Mam następujący rodzaj stomii
mm
Obecnie używam worków
Adres
Wypełniając niniejszy formularz Niniejszym informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO). Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wyżej wskazanym odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przetwarzane w celach informacyjnych oraz marketingowych związanych z nawiązaniem kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego przez ADO. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Skorzystanie z w/w praw może nastąpić poprzez złożenie odpowiedniego żądania na adres e-mail: biuro@wellandmedical.pl lub nr tel.: + 48 790-420-069. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego w celu ochrony danych w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób sprzeczny z prawem. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres Pani/Pana korzystania przez Panią/Pana z usług ADO oraz przez okres 2 lat od zakończenia ww. aktywności. ADO nie stosuje zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych poprzez kontakt telefoniczny przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych poprzez pocztę elektroniczną przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ww. zakresie w tym danych wrażliwych przez Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO), w celach otrzymywania informacji marketingowych, w tym przesłanie próbek poprzez pocztę tradycyjną przez ADO.
Zgodnie z art. 6 ust 1 lit a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przez Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą: 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a (ADO) w celu otrzymywania od ADO informacji handlowych na adres mojej poczty elektronicznej.
8 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.