Akcesoria

Produkty zaprojektowane specjalnie w celu złagodzenia ewentualnych problemów związanych z pielęgnacją stomii i wymianą worków stomijnych, takich jak podciekanie treści jelitowej, bolesność skóry, trudności z usunięciem worka stomijnego. Są to pasta stomijna, puder stomijny, chusteczki/spray zmywające i ochronne, ultracienki półpierścień/półkołnierz uszczelniająco-mocujący, hydrokoloidowe półpierścienie/półkołnierze lub pierścienie/kołnierze uszczelniająco-gojące, także z dodatkiem naturalnego miodu Manuka.

Balonowanie worka

Zjawisko pęcznienia worka stomijnego od gazów wydobywających się ze stomii. Worki stomijne wyposażone w dobrej jakości filtry niwelują występowanie zjawiska.

Convex

Przylepiec worka stomijnego lub płytki stominej o wypukłym kształcie,  dedykowany do stomii wyłonionej w nietypowym miejscu, znajdującej się w zagłębieniu skóry lub na jej poziomie.

Curvex

Przylepiec worka stomijnego lub płytki stominej dopasowujący się do kształtów ciała, zapewniający szczelne i bezpieczne zaopatrzenie stomii z przepukliną okołostomijną, nierównościami okołostomijnymi lub jednostronną wypukłością okolicy stomii.

Czas noszenia sprzętu stomijnego

Jest to czas, właściwy dla danej osoby, przez który sprzęt stomijny jest utrzymywany na ciele. Odpowiednio dobrane worki stomijne pozwalają przewidzieć osobie ze stomią czas utrzymywania sprzętu stomijnego na ciele.

Dwuczęściowy system stomijny

Dwuczęściowy system stomijny składa się z bezpiecznie połączonych ze sobą płytki naklejanej na ciało i wymiennego worka. Umożliwia wymianę worka bez odklejania płytki stomijnej od ciała.

Easiflo

Antyskrętny łącznik urologiczny, umiejscowiony w worku do nocnej zbiórki moczu, zapewniający ciągły, nieprzerwany przepływ moczu z woreczka urostomijnego do worka do nocnej zbiórki moczu, nawet, jeśli woreczek urostomijny skręci się lub załamie w nocy.

Filtr

Niewielkich rozmiarów dysk zawierający m.in. węgiel aktywny, umieszczony na powierzchni worka stomijnego, filtrujący niechciane zapachy z worka, umożliwiający wydostawanie się zbierających się w worku gazów. Filtr redukuje efekt balonowania worka stomijnego, pozostając szczelnym dla treści jelitowej.

Ileostomia

Chirurgicznie utworzony otwór na brzuchu, który prowadzi do jelita cienkiego.

Jednoczęściowy system stomijny

Jednoczęściowy system stomijny, zwany także workiem jednoczęściowym, składa się z worka stomijnego zintegrowanego z przylepcem umieszczanym na skórze. Przylepiec zwykle wykonany jest z łagodnych dla skóry hydrokoloidów. Rozwiązanie powszechnie wybierane przez pacjentów stomijnych.

Kolostomia

Chirurgicznie wykonany otwór - połączenie światła jelita grubego lub okrężnicy z powłokami brzusznymi.

Otwór startowy

Mały otwór przygotowany fabrycznie w przylepcu worka stomijnego/ w płytce stomijnej, ułatwiający docięcie nożyczkami otworu docelowego, zgodnego z aktualnym rozmiarem/ kształtem stomii (stomia nie zawsze ma okrągły kształt, a jej wielkość jest zmienna w czasie).

Personel medyczny

Ogólny termin opisujący osoby zaangażowane w opiekę zdrowotną: lekarz, pielęgniarka, pielęgniarka stomijna, farmaceuta.

Pielęgniarka stomijna

Pielęgniarka zajmująca się stomią, posiadająca specjalistycznym wykształcenie w zakresie opieki nad osobami ze stomią.

Podrażnienie

Podrażnienie, zapalenie lub ból skóry okolicy stomijnej. Podrażniona skóra może być zaczerwieniona, zjawisku może towarzyszy uczucie pieczenia, świądu, szczypania, bólu, dyskomfortu. Nieprawidłowa pielęgnacja stomii i skóry okolicy okołostomijnej, źle dobrane lub uczulające produkty mogą doprowadzić do powstania ran okolicy okołostomijnej.

Podziałka ułatwiająca docięcie otworu

Wyraźna podziałka pomagająca precyzyjnie dociąć otwór w przylepcu worka stomijnego, odpowiednio do rozmiarów stomii.

Przylepiec sprzętu stomijnego

Przylepiec sprzętu stomijnego może być zintegrowany z workiem stomijnym (system jednoczęściowy) lub występować w postaci oddzielnej płytki stomijnej przyklejanej na skórę, do którego dołącza się wymienny worek stomijny (system dwuczęściowy).

Skóra okołostomijna

Termin odnosi się to do skóry bezpośrednio wokół stomii.

Stomia

Dosłownie „otwór”: celowo wytworzone połączenie światła narządu wewnętrznego (jelita lub układu moczowego) ze skórą. W przypadku połączeń między narządami powstałych wskutek patologii lub powikłań, używa się słowa przetoka. Stomia jest zwykle czerwona, wilgotna i nie jest bolesna. Inne używane nazwy: przetoka jelitowa, przetoka moczowa, sztuczny odbyt, anus, odbyt brzuszny.

Stolec

Nazywany również kałem. Termin używany do określenia treści wydobywającej się z jelita.

Stomik

Osoba z wyłonioną stomią – przetoką pokarmową wykonaną na jelicie cienkim (ileostomia), jelicie grubym (kolostomia) lub na układzie moczowym (urostomia).

Urostomia

Chirurgicznie wykonany otwór, zwykle umiejscowiony na brzuchu, umożliwiający odpływanie moczu z organizmu.

Worek do zbiórki moczu na noc

Worek do zbiórki moczu o zwiększonej pojemności, zwykle stosowany nocą - podłączany do cewnika wyprowadzącego mocz z organizmu lub do worka urostomijnego.

Worek odpuszczalny (otwarty)

Worek stomijny, który można otworzyć bez odklejania worka od skóry, w celu opróżnienia zbierającej się treści jelitowej. Worek otwarty zamyka się zintegrowanym zapięciem na rzep lub za pomocą zewnętrznej klamerki. Dedykowany do przetoki ileostomijnej lub kolostomijnej.

Worek stomijny

Worek, który zbiera wydobywające się ze stomii treść jelitową lub mocz.

Worek urostomijny

Worek do zaopatrzenia przetoki urostomijnej. Wyposażony w kranik/ zawór spustowy, umożliwiający odpuszczenie zbierającego się w nim moczu. Worek ma budowę wielokomorową, z zastawkami antyzwrotnymi, zabezpieczającymi przed cofaniem się moczu.

Zamknięty worek stomijny

Worek stomijny, którego nie można opróżnić ze zbieranej treści bez wymiany worka na nowy. Dedykowany do przetoki kolostomijnej.

Zawór antyzwrotny

Element worka urostomijnego, uniemożliwiający cofanie się moczu (pomaga zapobiegać zakażeniom układu moczowego).