Właścicielem niniejszej strony internetowej oraz podmiotem prowadzącym reklamę jest Welland Medical Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 05-119 Legionowo, Łajski, ul. Gen. Sikorskiego 4a, NIP: 5361909993. Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne oraz ich układ zawarte w niniejszym materiale są chronione prawami autorskimi (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz.U.2019.1231 t.j. z późn. zm.) lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności. Z zastrzeżeniem postanowień powszechnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela zabronione jest kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie dla celów publicznych i komercyjnych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych oraz ich układu. Roszczenia z tytułu naruszenia praw będą dochodzone na drodze sądowej, a czyny karalne zgłaszane właściwym organom ścigania.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.